Bøker i emnet Den Norske Kirke og Lutherdom
Vis kun bøker på lager

Viser 1 - 40 av 409

Den Lutherske bekjennelse og kirkens enhet.
Aalen, Leiv
Art. 11974 Hefte. -44-45. 26/28s. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kvinnelige prester - hvorfor ikke?
Aalen, Sverre
Flere forfattere(4)

Art. 19082 Hefte. -61. 210s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Arv og ansvar.
Aarflot, Andreas
Art. 19080 Hefte. -98. 157s. Verb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Diakoni og kirke.
Aarflot, Andreas
Flere forfattere(6)

Art. 6913 Hefte. -76. 189s. Luth. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirke og stat i Norge. Fra reformasjonen til våre dager.
Aarflot, Andreas
Art. 9694 Hefte. -69. 130s. Nomi. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirke og stat i de nordiske land.
Aarflot, Andreas
Art. 8622 Hefte. -71. 198s. Univ. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
La kirken være kirke.
Aarflot, Andreas
Art. 14760 Innbundet. -90. 233s. Cap. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Mot en selvstendig folkekirke.
Aarflot, Andreas
Bergem, John Egil
Art. 25037 Innbundet. 2007. 206s. Vigm. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirker i en ny tid.
Abrahamsen, Helge
Flere forfattere(7)

Art. 1013 Innbundet. -66. 248s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fram til Luther.
Adrian, Samuel
Art. 4825 Hefte. -83. 78s. (Sv.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Hva sier Luther? Et Luther-leksikon. 1700 sitater under 575 hovedord - alfabetisk ordnet.
Aland, Kurt
Art. 13415 Innbundet. -74. 360s. Lunde. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
70,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vad säger Luther? Ett Luther-lexikon. 1700 citat under 575 huvudord.
Aland, Kurt
Art. 22538 Innbundet. -70. 347s. EFS. (Sv.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Martin Luther. Den tyske munken som forandret kristenheten. Illustrert. Klassikere om tro og heltemot.
Alex, Ben
Rava, Giuseppe
Art. 22039 Innbundet. -95. 47s. NBF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Åpenhjertig om kirken.
Alnæs, Karsten
Flere forfattere(12)

Art. 6666 Hefte. -88. 122s. NKS. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Om mysteriene. En dåpskatekese. Dåp og undervisning i oldkirken.
Ambrosius, Biskop av Milano
Art. 25056 Innbundet. -99. 79s. Luth. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Embetsplikt og lojalitet. Betenkning avgitt til Bispemøtet våren 1980 og Bispemøtets vedtak.
Asheim, Ivar
Art. 6920 Hefte. -80. 96s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Jeg tror på den Hellige Ånd.
Asheim, Ivar
Flere forfattere(8)

Art. 4826 Hefte. -82. 168s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Med kall fra Gud og kirken. Festskrift - Menighetsfakultetet 50 år.
Asheim, Ivar
Flere forfattere(13)

Art. 1014 Hefte. -76. 303s. Luth. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norges offentlige utredninger. Den norske kirke og læren.
Asheim, Ivar (fl.forf.)
Art. 8179 Hefte. -85. 170s. Univ. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Luthers katekismus som lærebok i dag. Ei vurdering og eit framlegg.
Aspås, Harald
Art. 6918 Hefte. -48. 182s. Fab. (Nyn.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra de gamle prestegaarde.
Aubert, Elise
Art. 1015 Innbundet. -28. 187s. Asch. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra de gamle prestegaarde.
Aubert, Elise
Art. 15321 Innbundet. -02. 148s. Asch. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra de gamle prestegaarde.
Aubert, Elise
Art. 2047 Hefte. -02. 148s. Asch. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Teologi i kirkens rom.
Austad, Torleiv (red.)
Art. 25055 Hefte. 2001. 111s. Luth. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Håndbok for prestekontoret.
Bader, F.
Art. 8144 Innbundet. -62. 101s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den norske kirke og kampen mot apartheid.
Bakkevig, Trond
Art. 11349 Hefte. -95. 71s. MKR. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Gud vil rettferdighet. Om den norske kirkes sosialetiske profil.
Bakkevig, Trond
Flere forfattere(7)

Art. 1016 Hefte. -81. 151s. Luth. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristus frigjør og forener. Fra Kirkenes verdensråds møte i Nairobi 1975.
Bakkevig, Trond
Flere forfattere(8)

Art. 6665 Hefte. -76. 164s. Asch. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Veiledning til brugen af katekismus-forklaringen.
Bang, Anton Christian
Art. 17420 Innbundet. 1891. 162s. ACF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Hvad kirken er og hvad kirken skal.
Bang, J.P.
Art. 16864 Hefte. -34. 62s. Haase. (Dk.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Contra Houm.
Berg, Arthur
Art. 6155 Hefte. -66. 49s. Credo. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Contra Castberg. Om kirkens grunn.
Berggrav, Eivind
Art. 9773 Hefte. -54. 40s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norske kirkeprofiler.
Berggrav, Eivind
Art. 4823 Innbundet. -46. 262s. FLK. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Spenningens land. Visitas-glimt fra Nord-Norge.
Berggrav, Eivind
Art. 1018 Innbundet. -37-57. 130s. Asch. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den lutherske reformation og missionen.
Bergmann, Lorenz
Art. 22140 Hefte. -36. 191s. Haase. (Dk.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Präst. Funktion och utbildning.
Bexell, Göran (red.)
Dahlström, Britt (red.)
Art. 8143 Hefte. -70. 104s. Gleer. (Sv.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kallet og veien.
Birkeli, Emil
Art. 4824 Innbundet. -59. 275s. DNMF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirken i en forandret verden.
Birkeli, Fridtjov
Art. 1019 Hefte. -68. 112s. Nomi. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
10,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Quo Vadis Norges kirke? Utstein kloster-serien.
Birkeli, Fridtjov
Art. 1021 Hefte. -64. 94s. Nomi. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
3 på lager
10,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Reform av den Norske Kirke. Instilling fra Det frivillige kirkeråds reformkommisjon av 1965.
Birkeli, Fridtjov
Art. 1020 Hefte. -69. 124s. Nomi. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
10,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna

Viser 1 - 40 av 409